POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Gościu!

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Zuzanna Wojciechowska-Niżnik, właścicielka domeny https://paperplantpl prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Fiołkowa 1, NIP: 9121857514. Twoje dane przechowujemy zgodnie z prawem.

 

2.       W jakim celu zbieramy twoje dane?

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia oraz wykonania umowy. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy i/lub realizacji zlecenia.

 

3.       Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, czego wyrazem może być zawarta między nami umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia. Podstawą ich przetwarzania może być też ciążący na nas obowiązek prawny wynikający ze względów rozliczeniowo-podatkowych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

 

 4.       Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieć będzie ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 ·         przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,

·         wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą ich przetwarzania

·         ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez nas umową  

·         przyjmiemy Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

5.       Udostępnianie danych osobowych

W celu wykonania umowy i realizacji zlecenia zastrzegamy sobie prawo do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są nasi podwykonawcy, firmy kurierskie oraz obsługa prawno-podatkowa.


6.       Twoje prawa

 Przysługuje Ci prawo żądania:

·          dostępu do Twoich danych osobowych

·          ich sprostowania

·          usunięcia

·          ograniczenia przetwarzania

·          przeniesienia danych do innego administratora

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

     - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

     - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego


 7.       Kontakt z administratorem

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: kontakt@paperplant.pl