ZAMÓWIENIA / REGULAMIN

Regulamin

1. Zdjęcia zamieszczone na stronie przedstawiają przykładowe realizacje. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia należy przesyłać na adres kontakt@paperplant.pl

3. Zamawiając produkty należy podać ich rodzaj i ilość.

4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Informacja dot. ostatecznej wyceny zamówienia przekazana zostanie zamawiającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

6. W ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpłaty zaliczki w wysokości 10% całkowitej wartości zamówienia otrzymasz od nas do akceptacji wstępny projekt i wizualizację zamówionych produktów (dot. materiałów poligraficznych takich jak zaproszenia, winietki itp.).

7. Zamówienia można (a nawet należy) rozbić na części, tzn. nie ma konieczności zamawiania dodatków ślubnych razem z zaproszeniami. Elementy inne niż zaproszenia i zawiadomienia należy zamawiać po zamknięciu finalnej listy gości i uzgodnieniu ostatecznych szczegółów, takich jak menu czy harmonogram imprezy, z managerem obiektu, w którym odbywać się będzie przyjęci (jednak nie później niż 25 dni roboczych przed uroczystością). 

8. Nie pobieramy opłat za projekt! Podane ceny jednostkowe obejmują:

  · personalizację produktów zgodnie z uwagami podanymi przez zamawiającego w zamówieniu

    · dwie poprawki techniczne (np. zwiększenie/zmniejszenie wielkości czcionki lub zmianę układu tekstu) niewymagające zmiany wzoru. 

Trzecia i każda kolejna poprawka to koszt 10 zł.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w plikach tekstowych przekazanych przez zamawiającego (w tym literówki w imionach i nazwiskach gości), a poprawki konieczne ze względu na pojawienie się ww. błędów wykonywane będą na koszt zamawiającego. Prosimy o dokładne sprawdzenie plików tekstowych przesyłanych do opracowania graficznego.

10. Ewentualne korekty mające na celu usunięcie błędów powstałych w wyniku niedopatrzenia wykonawcy wykonywane są bezpłatnie.

11. Do przygotowania projektu przystępujemy po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki.

12. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku ewentualnej rezygnacji zamawiającego po otrzymaniu projektu graficznego i wizualizacji.

13. Do realizacji zamówienia przystępujemy po akceptacji przez zamawiającego wstępnego projektu, wpłacie kwoty równej pozostałej wartości zamówienia po odjęciu kwoty zaliczki oraz po podpisaniu umowy (korespondencyjnie – w formie skanów za pomocą poczty elektronicznej).

14. Dzięki podpisaniu umowy gwarantujemy niezmienność warunków i brak dodatkowych opłat! Jest to więc zabieg korzystny dla obu stron.

15. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 21 dni roboczych od momentu akceptacji projektu i opłacenia zamówienia przez zamawiającego. W przypadku zamówień o przyspieszonym terminie realizacji cena jednostkowa poszczególnych produktów ustalana jest indywidualnie.

16. Zamówienie dotyczące dodatków ślubnych należy złożyć nie później niż 25 dni roboczych przed dniem ślubu. W przypadku złożenia zamówienia w terminie późniejszym niż 25 dni roboczych przed dniem ślubu wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% wartości zamówienia lub odmowy wykonania zlecenia.

17. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

19. Koszt przesyłki kurierskiej w wysokości 30 zł pokrywa zamawiający.